Robot Application Center Logo

Information

Robot Application Center (RAC) är ett toppmodernt robotlabb där vi jobbar med test, verifiering och utveckling av nya produkter som används vid robotbaserad automation. Här samarbetar företag och akademi i olika projektformer så som forskningsprojekt och examensarbeten.

Robot Application Center är ett samarbete mellan medlemsföretag, Robotdalen, Mälardalen Industrial Technology Center, Munktell Science Park och Mälardalens Högskola. Centret ligger i anslutning till Munktell Science Park i Eskilstuna.

Kontakt